CarPro ImmoLube - Smørespray for Våtslip, Clay & Polish - 500ml

CarPro ImmoLube - Smørespray for Våtslip, Clay & Polish - 500ml

CarPro ImmoLube - Smørespray for Våtslip, Clay & Polish - 500ml

CarPro ImmoLube er et utmerket smøremiddel med en spesiell blanding av overflateaktive stoffer og løsemidler som er spesielt utformet for å redusere friksjon ved våtslip, polering og clay. Inneholder verken polymerer eller glansforsterkere og kan brukes på kjøretøyets lakkerte overflater, samt glass.
Spesialpris kr 89,00 Vanlig pris kr 129,00
Tilgjengelighet: På lager
SKU
CP-IMMO-500ML
CarPro Immolube er først og fremst utviklet for å hjelpe til under våtsliping men den virker også svært godt som smøremiddel til clay eller CarPro PolyShave produktene. CarPro ImmoLube er også en ekstremt god smørning/primer for poleringsputer som forlenger arbeidstiden til compound slik at slipemidlene bryter ytterlig ned og etterlater mye mindre mikro-riper ved bruk av kraftig compound.

CarPro Immolube er en spesiell blanding av overflateaktive stoffer og løsemidler som er laget for å redusere friksjon ved våtsliping, polering eller ved bruk av clay på kjøretøyets lakkerte overflater.

Ved dens glatte, ikke-klebige formel tilbyr den perfekt viskositet for å redusere uønsket graving, og ødeleggelser uten tilstopping av slipeskiver eller poleringsputer.

ImmoLube har ingen beskyttende polymerer og har heller ingen glansforsterker som igjen kan være vanskelig å fjerne fra overflaten eller forårsake tilstopping av putens overflate.

Immolube gjør underverker når du bruker slipeskiver for punkt reperasjoner, og er en utmerket alternativ ved priming av poleringsputer.


BRUKSOMRÅDE

- Lakkerte overflater.
- Glass.


BRUKSANVISNING

1. Rist flasken godt.
2. Spray på våtslipskiven, poleringsputen eller på clay produktet og over arbeidsområdet.
3. Begynn claying, sliping eller poleringsjobben, og sørg for å at overflaten har godt med smørning under hele prosessen.
4. Tørk av med en mikrofiberklut og/eller vask kjøretøyet etter behov.


FORHÅNDSREGLER

1. Må ikke svelges.
2. Oppbevares utilgjengelig for barn.
3. Ikke la produktet tørke på overflaten.
4. Test på et lite synlig område før bruk.


MER INFORMASJONFare

Inneholder: Alkoholer, C10-16, etoksylert, sulfater, natriumsalter. 15 % - 30 % anioniske overflateaktive stoffer.

Brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Inneholder orange oil. Kan gi en allergisk reaksjon.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Oppbevares utilgjengelig for barn!
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
Benytt vernehansker/vernebriller.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg

Last ned sikkerhetsdatablad
Write Your Own Review
Du omtaler:CarPro ImmoLube - Smørespray for Våtslip, Clay & Polish - 500ml